hista.vn

TƯ VẤN MÔI TRƯỜNG

Với nhiều năm trong nghề, Hista chúng tôi đã duy trì cách tiếp cận chủ động để đánh giá và giải quyết các vấn đề môi trường thay mặt cho khách hàng của chúng tôi. Các dịch vụ môi trường toàn diện của chúng tôi mở rộng cho môi trường trong nhà và ngoài trời và bao gồm tất cả các phương tiện truyền thông , bao gồm khả năng Hình ảnh hóa nâng cao.

Với tư cách là người ủng hộ khách hàng mạnh mẽ, chúng tôi đã hoàn thành tất cả các giai đoạn đánh giá hiện trường môi trường, điều tra, phát triển và thực hiện các biện pháp khắc phục. Chúng tôi đã thực hiện các nghiên cứu lập kế hoạch quản lý chất thải rắn và rác tái chế và các cơ sở cho phép, thiết kế và quản lý xây dựng. 

Hista hỗ trợ việc phát triển các cơ sở mới bằng cách tiến hành các cuộc khảo sát thiết kế trước, xác định các khu vực nhạy cảm với môi trường như đất ngập nước và các môi trường sống được bảo vệ khác, hướng dẫn khách hàng của chúng tôi thông qua quy định về các yêu cầu theo quy định nhà nước và các quy định hiện hành khác, và chuẩn bị thiết kế bền vững, phù hợp với ngữ cảnh.

Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên hỗ trợ các hoạt động hàng ngày của khách hàng bằng các hoạt động giám sát môi trường, sử dụng thiết bị hiện trường hiện đại dưới sự bảo trợ của các chương trình an toàn và sức khỏe nghiêm ngặt của chúng tôi.

 

Chúng tôi chuyên cung cấp nhiều loại dịch vụ tư vấn môi trường liệt kê dưới đây: 

  • Đánh giá môi trường
  • Kiểm toán môi trường
  • Dịch vụ khắc phục hậu quả
  • Dịch vụ tư vấn quản lý tài nguyên thiên nhiên
  • Dịch vụ tư vấn Quản lý chất thải
  • Dịch vụ tư vấn môi trường chuyên biệt
  • Tư vấn kiểm soát ô nhiễm
  • Đánh giá rủi ro
  • Tư vấn chất lượng không khí và nước
  • Tư vấn phát triển bền vững
 
Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi theo số 028 66547755 để được tư vấn kỹ càng hơn.