hista.vn

Thi công hồ chứa nước sinh hoạt

 Hồ chứa nước trải bạt chống thấm HDPE là biện pháp tối ưu cho mùa khô hạn. Với đặc tính chống thấm cao, bền, di chuyển tiện lợi, thời gian thi công ngắn & chi phí rẻ khiến giải pháp này đang được rất nhiều công ty, cá nhân sử dụng.

Ngành nghề áp dụng:

Hồ chứa nước trải bạt chống thấm HDPE được áp dụng rất rộng rãi:

  • Trồng trọt: Chứa nước nuôi tôm, cá…,dự trữ nước tưới cây cho mùa khô hạn.
  • Chăn nuôi: Trữ nước mưa, nước ngầm cho vật nuôi sử dụng.
  • Ngành nghề khác: Trữ nước sinh hoạt cho bà con vùng sâu xa, hạn hán kéo dài; trữ nước thải, nước cấp; nước PCCC;