hista.vn

Xử lý nước thải chăn nuôi

Tính chất nước thải đầu vào/ra

Dựa theo số liệu kiểm tra mẫu nước thải tại một số hệ thống xử lý nước thải của trại chăn nuôi àm cơ sở cho việc thiết kế, ta có được tính chất đặc trưng của nước thải thể hiện ở bảng sau:

Stt

Thông số

Đơn vị

Tính chất nước thải

Đầu vào

Đầu ra

QCVN 62:2016/BTNMT

Giá trị C (Cột A)

1

pH

-

5 – 8

6 – 9

2

BOD5

mg/l

700 - 1500

40

3

COD

mg/l

1000 - 3500

100

4

Chất rắn lơ lửng

mg/l

300 - 500

50

5

Tổng nitơ

mg/l

300 - 1200

50

6

Coliform

MPN /100ml

25.000

3.000

Nhận xét tính chất nước thải đầu vào

Nước thải chứa nhiều thành phần cặn lơ lửng, chất hữu cơ, độ đục, mùi khó chịu … phát sinh từ hoạt động chăn nuôi và vệ sinh chuồng trại và sinh hoạt hằng ngày của cán bộ công nhân viên.

Các chỉ tiêu chính cần xử lý là: BOD, COD, N, Chất rắn lơ lửng và Coliform.

Định hướng thiết kế

Công nghệ và thiết bị ứng dụng để xử lý nước thải được thiết kế, lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau đây:

  • Đáp ứng các yêu cầu của Chủ đầu tư
  • Ứng dụng công nghệ tiên tiến, đã áp dụng thành công tại Việt Nam, không lạc hậu trong tương lai, mở rộng công suất dễ dàng
  • Sử dụng thiết bị chuyên dùng cho xử lý nước thải, tuổi thọ cao, vận hành ổn định, tiết kiệm năng lượng, chịu được điều kiện thời tiết nhiệt đới và có thể sửa chữa thay thế dễ dàng
  • Ứng dụng các giải pháp tự động hoá vào kiểm soát các thông số trong quá trình xử lý và giảm thiểu số công nhân vận hành nhưng phải đảm bảo vận hành đơn giản, dễ dàng kiểm soát thông số vận hành
  • Nước sau xử lý luôn đạt Quy chuẩn Quốc gia về nước thải chăn nuôi QCVN 62:2016/BTNMT, cột A trước khi thải ra nguồn tiếp nhận

Và với kinh nghiệm thực tế qua những công trình xử lý nước thải tương tự, Chúng tôi đưa ra công nghệ như sau:


Ưu điểm:

  • Chi phí đầu tư ban đầu thấp.
  • Xử lý triệt để ô nhiễm, tạo môi trường không ô nhiễm, không dịch bệnh cho trang trại, cơ sở chăn nuôi - đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh cho nhà máy chế biến.
  • Thu hồi khí Biogas chủ động được nguồn năng lượng phục vụ sản xuất tại chỗ.
  • Chi phí vận hành, bảo trì hệ thống xử lý thấp. Vận hành đơn giản.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong việc xử lý nước thải trong chăn nuôi của chúng tôi, chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp và đạt đúng yêu cầu của quý khách hàng. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0902 394 368