Home / Cảnh Quan Resort / Hồ cảnh quan Resort Duyên Hà – Cam Ranh

Hồ cảnh quan Resort Duyên Hà – Cam Ranh

  1. Thông tin dự án
  • Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà;
  • Địa chỉ: Lô D9B, Khu 3, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa;
  • Hạng mục: Hồ cảnh quan trải màng chống thấm HDPE;

2. Đơn vị cung cấp, thi công

3. Hình ảnh công trình

4. Công trình sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng

Check Also

Phương pháp thi công hồ cảnh quan trải bạt chống thấm HDPE

Qua quá trình thi công thực tế tại nhiều hồ cảnh quan có quy mô và …