hista.vn

Hồ Nước Tưới Thanh Long

Làm hồ nước bằng HDPE tiết kiệm gấp 10 lần so với bể bằng Bê tông.

Thi công nhanh chống lắp đặt nhanh trong thời gian 2 ngày.

HỒ THANH LONG LÚC ĐẦU

Hồ Nước Tưới Thanh Long

HỒ NƯƠC SAU KHI TRẢI MÀNG HDPE

Hồ Nước Tưới Thanh Long

 

HỒ NƯƠC SAU KHI CHO NƯỚC VÀO

 

Hồ Nước Tưới Thanh Long