hista.vn

TRẠI HEO ĐỨC LINH

 Trại heo tại Đức Linh - BÌnh Thuận

Trước khi trải bạt:

 

Thi công trải bạt: