hista.vn

Hồ cảnh quan Resort Duyên Hà – Cam Ranh

 

  1. 1. Thông tin dự án
  • Dự án: Khu nghỉ dưỡng cao cấp Duyên Hà;
  • Địa chỉ: Lô D9B, Khu 3, Cam Hải Đông, Cam Lâm, Khánh Hòa;
  • Hạng mục: Hồ cảnh quan trải màng chống thấm HDPE;

2. Đơn vị cung cấp, thi công

3. Hình ảnh công trình

4. Công trình sau khi hoàn thiện đưa vào sử dụng