hista.vn

Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm

Tên Dự án: Trung tâm heo giống hạt nhân cụ kỵ GreenFarm.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH GreenFarm Asia.

Địa điểm: Huyện Cư Jut – Tỉnh Đắc Nông

Hình ảnh hạng mục hồ biogas:

40_HINH_TONG_THE_-_CopyHình ảnh tổng thể toàn công trình

Mặt bằng hồ Biogas

 

Hồ Biogas và hồ lắng đưa vào sử dụng

Một số hạng mục khác:

30._TYng_thY_khu_chYn_nuoi_1_-_CopyTổng thể khu chăn nuôi

20150928_165606

2.MONG

2

1