hista.vn

TRẠI HEO ĐỊNH QUÁN

 Trại heo tại Định Quán, Đồng Nai

Hình ảnh thi công và hoàn thiện: